Privacy

Privacy verklaring Acrylgieten.com.
Acrylgieten.com is gevestigd aan Kwakkelstraat 9   2480 Dessel België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contact gegevens: https://acrylgieten.com/ Kwakkelstraat 9 2480  Dessel België +32494/392733 Donna Hoogstraaten is de Functionaris Gegevensbescherming van acrylgieten.com Hij/zij is te bereiken via donna@vrouwenmetpit.com

Persoonsgegevens die wij verwerken: Vrouwen met pit verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Voor- en achternaam Adresgegevens Locatie gegevens Telefoonnummer E-mailadres IP adres klant ID Order ID Gebruikers ID Betaling en BTW gegevens Gegevens over jouw activiteiten op onze website Gepersonaliseerde data uit tracking scripts google analytics Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch. Profielnaam Profielfoto

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via donna@vrouwenmetpit.com , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken. Acrylgiete.com verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Het leveren van een bestelling Het leveren van dienstverlening Het afhandelen van uw betaling Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder Het afsluiten van een abonnement Om contact op te nemen n.a.v. een verzoek daartoe via de website of op een andere manier Het aanmaken van een account Het verlenen van toegang tot een afgesloten gedeelte van de website Het bijhouden van statistieken over bezoekers van de website Het identificeren van betrokkenen wanneer zij hun rechten onder de privacywetgeving uitoefenen; Het vorderen van nakoming van een overeenkomst; Het uit handen geven van een vordering op nakoming van een overeenkomst; Het voeren van rechtszaken; Geautomatiseerde beslissingen; Profilering acrylgieten,com verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte (Wettelijke plicht) of noodzakelijk zijn voor uitvoering van de overeenkomst. Gerechtvaardigde belangen voor de verwerkingsverantwoordelijke Voor bedrijven waar wij gebruik van maken zoals Google analytics, Active Campaign, Mollie, woocomerce wordpress

Geautomatiseerde besluitvorming Acrylgieten.com neemt [wel / niet ] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van acrylgieten.com) tussen zit. Acrylgieten.com gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Active Campaign voor verzending van e-mails en aanbod  waardoor het mogelijk is dat het systeem verkeerd werkt met gevolg ongevraagde e-mail of aanbod. Betalingen geschieden via Mollie

Delen van persoonsgegevens met derden Acrylgieten.com verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zoals Active campaign, Jan evers, wordpress,  ACIS boekhoud. en Mollie betaal systeem.  Wij hebben met alle verwerkers een overeenkomst afgesloten waarin is vermeld dat ze de gegevens niet voor hun eigen doeleinden mogen verwerken. Des gevraagd zijn deze ter inzage. Wat er gebeurt als persoonsgegevens niet worden gedeeld Als de persoonsgegevens niet worden gedeeld, zal de gevraagde dienstverlening niet worden geleverd of verzonden kunnen worden.

Gegevens die online worden gepubliceerd Er worden persoonsgegevens gepubliceerd op onze website echter alleen met schriftelijke toestemming? Bijvoorbeeld bij reviews, commentaren, openbare profielen etc. Welke persoonsgegevens worden daarvoor online gepubliceerd Voornaam Profielfoto Alleen met  schriftelijke toestemming wordt er gebruik van gemaakt. Nadien kunnen deze gegevens alsnog geanonimiseerd worden. Online gepubliceerde gegevens kunnen achteraf alsnog anoniem worden gemaakt Online gepubliceerde gegevens worden niet meegenomen in zoekmachineresultaten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren acrylgieten.com bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Met toestemming 1 jaar, bij aankoop de factuur 7 jaar, bij het volgen van een jaartraject tot 6 maanden na het aflopen ervan. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken acrylgieten.com gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Handleiding consumentenbond voor het verwijderen van cookies. https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen  of deze link kun je de cookies zien en blokkeren. Statistieken Wij houden statistieken bij en doen dit via google analytics en hebben die zo privacy vriendelijk ingesteld. Nieuwsbrief Wij versturen een nieuwsbrief en gebruiken daar Active Campaign voor. Als men wil afmelden kan dat  altijd via de link onderaan de nieuwsbrief.

Bewaartermijnen Voor zaken aangaande de belasting bewaren we 7 jaar de factuur gegevens. We bewaren de gegevens van elke koper zolang deze bij ons is ingeschreven voor onderling contact Alle andere gegevens die lopen via een actie worden na de actie verwijderd tenzij men toestemming verleent deze een jaar te bewaren.

Rechten Omschrijf de rechten die betrokkenen hebben richting jou als verwerkingsverantwoordelijke: Recht op inzage Recht op rectificatie Recht op gegevens verwijdering (vergetelheid) Recht op beperking van verwerking Rectificatie, verwijdering en beperking moet ook worden doorgegeven naar verwerkers! Recht op data portabiliteit Het recht van verzet tegen geautomatiseerde beslissingen; Recht van bezwaar Bij gerechtvaardigd belang Geen recht op bezwaar bij toestemming Recht om toestemming te allen tijde in te trekken bij verwerking op basis van toestemming Betrokkenen kunnen hun rechten uitoefenen: door contact op te nemen via de bovenstaande contactgegevens. Als betrokkene zich kan identificeren kunnen bepaalde gegevens, zoals een pasfoto, onherkenbaar gemaakt worden na het indienen van het verzoek.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens Als er klachten zijn zal bij voorkeur eerst onderling geprobeerd worden tot een oplossing te komen. Mocht dit niet lukken heeft de betrokkene het recht een klacht bij het AP in te dienen. Wijzigingen Verder willen wij onder de aandacht brengen dat de privacy verklaring periodiek zal worden aangepast aan veranderende omstandigheden. Dus blijf je als lid/ deelnemer of koper op de hoogte houden van veranderingen. Inhoudelijke wijzigingen worden in de nieuwsbrief meegedeeld of op andere wijze onder de aandacht gebracht worden. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Acrylgieten.com neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons bedrijf acrylgieten.com